top of page

Allmänna villkor

Allmänt

Dessa villkor gäller mellan Arrangören (Vida Nord) och Kunden vid köp och bokning av biljetter som tillhandahålls av Arrangören som beställs via smakapaskelleftea.se. Köpet kan gälla provsmakningsbiljett eller andra event. 

 

Priser
Alla priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Biljettköp 

Biljettköp kan ej ångras, köpet är bindande.  Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av eventbiljetter om näringsidkaren tillhandahåller tjänsten på en bestämd dag och tid, 2 kap. 11 § distansavtalslagen. När betalning har skett är köparen därför bunden av sitt köp, om inte annat anges i dessa villkor eller följer av tillämplig lag.

 

Biljett eller värdebevis

Biljett eller värdebevis har en påförd säkerhetsfunktion och medger inträde eller användande endast en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk biljett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörligt tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

 

Inte personligt bruk

Biljetterna är inte personliga, biljetten går därför att överlåta till valfri person. Vid beställningen skickas en bekräftelse och dagen innan eventet skickas en länk till biljetten, den länken leder till biljetten och gäller oavsett vem som nyttjar biljetten och köparen behöver alltså inte kontakta säljaren angående detta. Vid ytterligare frågor kring detta kontakta stina.renstrom@vidanord.se

Inställt eller flyttat evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat.  I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta ansvarig Arrangör som ansvarar för återlösen av biljetter. Vid återlösen av biljett återbetalas inte ev. service-, leverans- och distributionsavgifter. I händelse av flyttat evenemang gäller köpt biljett till det nya datumet om inte annat anges.  Ett evenemang är inställt om det inte kan genomföras. Ändringar i plats/datum för evenemanget eller delvis genomfört evenemang är inte ett inställt evenemang och pengarna återbetalas då normalt inte.

 

Återbetalning

Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid skall Kunden senast en (1) månader från evenemangsdatumet, eller datumet då evenemanget skulle ha varit, meddela Arrangören sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har Kunden förverkat sin rätt till eventuell återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och Kunden har haft rätt till återbetalning. Biljettavgifter, serviceavgifter eller andra kostnader som betalats i samband med biljettköpet återbetalas inte vid inställda eller flyttade evenemang.

 

Extraordinära omständigheter 

Om evenemanget på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.m) måste ställas in, förbehåller sig Arrangören rätten att behålla halva köpeskillingen.

 

Force Majeure

För det fall arrangemanget inte kan genomföras pga ett hinder utanför Arrangören/arenans kontroll, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit, är Arrangören/arenan fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. 

 

____________________________________________________

Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av Kunden när bokningen eller köpet är genomfört.

Vida Nord 

Kanalgatan 45 B

931 32 Skellefteå

Tel: 070 - 587 54 27

stina.renstrom@vidanord.se

  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page